Kimberly Vegt

‘This is it’ 

Mag ik je vragen gewone man
Want ik wil helpen waar ik kan.
Maak je weer eens razend kwaad
En laat je horen, zeg waar het op staat.
Steek je hand uit naar mensen in de shit
Naar hen voor wie het leven tegen zit.
Doe de dingen waarvan je beeft
Bewijs dat je nog leeft
En iets om het leven geeft.